Egzekwowanie to termin, który ma często negatywne skojarzenia. Przylgnęła do niego trudna etykietka jak w przypadku korpo czy procedura. Twarde, surowe nieprzystępne, złowrogie…a przecież to jedynie albo aż oczekiwanie realizacji zadań i obietnic na jakie jesteśmy umówieni.

Czy to jest takie straszne? To nas tak przeraża.

Odnoszę wrażenie, że w pracy zawodowej łączymy często egzekwowanie ze środkami przymusu stosowanymi przez rządzących w celu wykonania ich woli. To autorytarny sposób zarządzania? Nie koniecznie! Wszystko zależy co się kryje pod pojęciem „środki”.

Wszyscy jesteśmy poddawani różnym środkom przymusu najczęściej zapisanymi w prawie, chcemy czy nie musimy się do niego stosować. I to jest przymus stosowany przez wszystkie rządy na swoich obywatelach.

Jak to jest z egzekwowaniem, a raczej jak pisałam oczekiwaniem realizacji zadań na jakie zgodziliśmy się podpisując umowę?

Człowiek świadomy i odpowiedzialny wie na co się decyduje i co do zasady realizuje postanowienia kontraktu.

egzekwowanie w mojej pracy

Egzekwowanie w mojej pracy to przede wszystkim budowanie rozwiązań, które stwarzają pracownikowi środowisko pracy pomagające w:

  • zarządzaniu swoim czasem
  • samokontroli w realizacji zadań i ich statusie
  • zbieraniu potrzebnych danych i informacji do realizacji zadań
  • współpracy z innymi członkami zespołu, od których realizacja naszego zadania jest współzależna.
  • sprawdzaniu swojej efektywności i skuteczności
  • w pracy opartej na faktach nie tylko słowach

Pracodawcy pomagają w:

  • monitorowaniu postępów i statusu projektów
  • realizacji celów lub ich modyfikacji
  • identyfikowaniu na czas wyzwań, słabych punktów
  • reagowaniu na trudności i zapobieganiu kryzysom

Co do tego ma emocjonalny egzekutor?

Mam to szczęście mieć w swoich talentach zwycięzcę, który pcha mnie do realizacji celów oraz empatię, która cudownie pomaga mi przy realizacji zadań i ich egzekwowaniu wejść w buty wszystkich interesariuszy i szukać wspierających rozwiązań, które są w stanie zaspokoić ich potrzeby.

egzekwowanie

Kombinacja, która z perspektywy zespołów, z którymi współpracuję daje poczucie bezpieczeństwa, przystępności, zrozumienia, otwartości i gotowości do współdziałania dla realizacji celów firmy. Niezwykle ważny aspekt ludzkiego oblicza egzekwowania to praca w środowisku, które

☛ wymaga,

☛ wspiera,

☛ stara się zrozumieć,

☛ szuka kompromisów.

Share This